Uczciliśmy Święto Konstytucji i posadźiliśmy „Cis Papieski” – 3 maja 2021

2021 rok to wielki jubileusz Warki, jednak w tym roku także cała Polska obchodzi ważną rocznicę. 3 maja świętujemy 230. rocznicę uchwalenia „Konstytucji 3 maja”, która była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową zwaną później Konstytucją 3 maja. Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Z okazji tej ważnej rocznicy, w poniedziałek 3 maja o godz. 11:30 w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Warce odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu na placu przy kościele odbyło się uroczyste posadzenie „Cisa Papieskiego”, wyhodowanego z nasion cisa pospolitego objętego ochroną jako pomnik przyrody w Henrykowie, które pobłogosławił Ojciec Święty Benedykt XVI. Drzewo zostało przekazane przez Jarosława, Marzenę i Andrzeja Marczak. Więcej informacj na: http://warka24.pl/68972/uczcijmy-swieto-konstytucji