Pożegnanie Władysława Gwardysa Honorowego Obywatela Warki – 4 stycznia 2017

W środę 4 stycznia o godz. 14 w kościele pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce odbyło się ostatnie pożegnanie Władysława Gwardysa – Honorowego Obywatela Warki, wieloletniego Prezesa wareckiego Oddziału PTTK im. W. Krawczyka, inżyniera, społecznika, regionalisty, człowieka wielkiej wiedzy i pasji, miłośnik Warki.
Władysław Wincenty Gwardys urodził się 22.01.1933 r. w Warce. Tutaj uczęszczał do szkoły powszechnej i zrobił maturę w legendarnym gimnazjum w Winiarach. Po ukończeniu w 1955 r. Wydziału Elektrycznego na Politechnice Warszawskiej, wrócił do rodzinnego miasta. Wiele lat pracował na odpowiedzialnych stanowiskach w Fabryce Urządzeń Mechanicznych, kilka lat był zatrudniony w Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, prowadził gospodarstwo rolno-sadownicze. W latach 1980 – 1990 – jako bezpartyjny – pełnił funkcję przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej.
Działalność społeczną rozpoczynał już jako gimnazjalista, w Sodalicji Mariańskiej. Udzielał się w wielu stowarzyszeniach, np. w Klubie Sportowym „Warka”, Klubie Oficerów Rezerwy im. Piotra Wysockiego i Towarzystwie Miłośników Miasta Warki. W latach 1976-1981 oraz 1992-2001 pełnił funkcję prezesa w wareckim Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Wiktora Krawczyka. Następnie pozostał Prezesem Honorowym oddziału oraz Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W roku 2003 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Warki.
Jego dom przy ul. Polnej zawsze stanowił miejsce spotkań z przyjaciółmi. Był miejscem dyskusji o sprawach kraju i „małej ojczyzny” Warki, która Gospodarz tego domu tak bardzo ukochał. W rozmowach najczęściej dominowała historia. Pan Władysław, z wykształcenia inżynier, pasjonował się dziejami Warki i okolic. Sam tłumaczył to żartobliwie: „urodziłem się w 70. rocznicę powstania styczniowego”. Jak nikt potrafił opowiadać dzieje miasta. Dużo zrobił dla wareckiego obyczaju patriotycznego.
Odchodzi jeden z największych miłośników Warki, oddany sprawom społecznym, historii Warki, rozwojowi turystyki i kulturze. Wspaniały Człowiek i Patriota. Cześć Jego pamięci!
Informacja o Wł. Gwardysie za informacją Muzeum im. K. Pułaskiego