MazowieckaTV.pl – Porozmawiajmy Z… Aktywnymi Działaczami Powiatu Grójeckiego – Agnieszka Łeszczyńska

Źródło – www.mazowieckatv.pl. Materiał z dnia 4 grudnia 2023

W dzisiejszym odcinku Piotr Bernaciak rozmawia z Agnieszką Łeszczyńską, członkinią Stowarzyszenia W. A. R. K. A. Pani Agnieszka koordynuje projekty małe i duże, odpowiadając za rozwój działań senioralnych oraz ekologicznych. W wywiadzie często podkreśla, że uwielbia pracę z osobami starszymi, ponieważ – tak jak nikt – potrafią okazywać wdzięczność za każdy przejaw sympatii i okazane im serce.