III Zjazd Absolwentów Wareckiego Liceum Ogólnokształcącego – 27 stycznia 2024

III Zjazd absolwentów liceum ogólnokształcącego im. Piotra Wysockiego w Warce. Po 30 latach nadszedł czas wspomnień i spotkań… czas powrotu do pięknej przeszłości… Dziękujemy wszystkim gościom, nauczycielom oraz absolwentom za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery! TO BYŁ PIĘKNY DZIEŃ! To było fantastyczne spotkanie grona pedagogicznego z „młodzieżą” w różnym wieku, którzy „wyfrunęli” w świat z jednego gniazda. Nauczyciele dali nam skrzydła a my rozwinęliśmy je tak, jak każdy umiał najlepiej. Wspomnieniom nie było końca. Najpierw w części oficjalnej, potem w swoich klasach, a dla tych najbardziej zapamiętałych na parkiecie restauracji FUM. I tęsknić już będziesz ogromnie”….do kolejnego ZJAZDU, być może już w przyszłym roku, na okrągły jubileusz 75 – lecia naszego LICEUM. Wielkie Gratulacje dla Organizatorów! Informacje za: www.facebook.com/liceum.warka i Jadwiga Teresa Supłacz Chromińska.