Wielki Czwartek w wareckim kościele Matki Bożej Szkaplerznej – 29 marca 2018

Dzień męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wielki Piątek rozpoczynamy (według liczenia żydowskiego) już w Wielki Czwartek wieczorem. Sprawujemy wtedy w naszych kościołach Msze Wieczerzy Pańskiej, uobecniamy ostatnią Wieczerzę. Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego i Wielkiego Piątku. Na tej Mszy św. uobecnia się tajemnica: „On to w dzień przed męka wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc….”, „On to po wieczerzy wziął kielich i podał swoim uczniom mówiąc…” Na ostatniej wieczerzy Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty: eucharystię
i kapłaństwo, a także przekazał nam przykazanie miłości wzajemnej, „Przykazanie nowe daję wam, byście miłowali się wzajemnie jak ja miłuję was”.
Gdy rozpoczyna się Mszę Wieczerzy Pańskiej w naszych świątyniach nie ma Najświętszego Sakramentu – tabernakulum jest puste. Msza Wieczerzy Pańskiej kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do tabernakulum w kaplicy przechowania i adoracji, którą się specjalnie przygotowuje poza prezbiterium (tabernakulum zawsze powinno być poza prezbiterium – tak jest w katedrach i bazylikach).
Ostatni akt liturgii Wieczerzy Pańskiej to obnażenie ołtarza, zdjęcie obrusów na znak wejścia w mękę Jezusa, którego symbolem jest ołtarz.
Więcej informacji na: http://matkaboza-warka.pl/home,119,0