Procesja w Niedzielę Palmowa w wareckiej parafii św. Mikołaja Biskupa – 14 kwietnia 2019

14 kwietnia 2019 r obchodziliśmy Niedzielę Męki Pańskiej zwaną Palmowa w wareckiej parafii św. Mikołaja Biskupa. Święto zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Pierwsze znane zapisy dotyczące święta pochodzą z dziennika pątniczki Egerii, a datowane są na lata osiemdziesiąte IV wieku. Z Jerozolimy procesja Niedzieli Palmowej rozprzestrzeniła się na kraje chrześcijańskiego Wschodu. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od średniowiecza. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia. Dziękujemy tym, którzy przyjęli nasze zaproszenie i uczestniczyli w wielkopostnych rekolekcjach. Cieszy nas liczne przystąpienie do sakramentu pokuty. Dzisiejszą Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień, który przez poszczególne dni będzie nas wprowadzać w treść zbawczych wydarzeń. Więcej informacji na: www.mikolajwarka.pl