Świąteczny konkursu „mini Warka Music Show” – 10 grudnia 2019

10 grudnia w „Dworku na Długiej” odbył się kolejny konkurs wokalny “mini Warka Music Show”. W repertuarze kolędowo-świątecznym zmierzyło się aż 96 osób – dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich. Tak duże zainteresowanie dowodzi, iż tradycja śpiewania kolęd i pastorałek jest w naszym kraju mocno zakorzeniona. Komisja konkursowa, obradująca w składzie: Ryszard Florek (wszystkie kategorie), ks. Piotr Jaworski (wszystkie kategorie), Dariusz Rączka (kat. 1-2), Rafał Jarzębski (kat. 3-5), postanowiła wyróżnić i nagrodzić następujących wykonawców: Kategoria 1 – Przedszkola i „0”: Wszyscy uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Dodatkowo wyróżnienia specjalne: Aleksandra Pacholczak, Wiktoria Fedorowicz, Janja Nocuń, Maja Traczyk Więcej informacji na: http://warka24.pl/60699/mwms24/ Relacja filmowa obejmuje przedszkola i zerówki.