Ślubowanie Uczniów Klasy I ZSP w Warce – 27 kwietnia 2015

Uczniowie klas I Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 1PLM „Warszawa” w Warce o profilu obronnym złożyli uroczyste ślubowanie przed pomnikiem lotników.