Obchody 244. rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego – 11 października 2023

11 października, w 244. rocznicę śmierci patrona muzeum, obchodziliśmy Dzień Kazimierza Pułaskiego. Tradycyjnie już, uroczystości towarzyszyło ślubowanie uczniów klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Wydarzenie odbywające się przy pięknej pogodzie na terenie parku, zgromadziło liczne grono osób, które zechciały uczcić pamięć bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych: przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i duchowieństwa, Wojska Polskiego, liczne poczty sztandarowe oraz delegacje wielu instytucji, szkół i organizacji. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści z naszego regionu: Senator RP Stanisław Karczewski, Posłanka RP Joanna Kluzik-Rostkowska, Posłowie RP: Dariusz Bąk, Konrad Frysztak, Mirosław Maliszewski. Władze samorządowe województwa, powiatu oraz gminy reprezentowali: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, Wicestarosta Jolanta Sitarek, członkowie Zarządu Marzena Kołacz-Rosołowska i Andrzej Zaręba, radni powiatowi: Grażyna Kijuc (Prezes Wareckiego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych), Cezary Kołodziejski, wiceburmistrz Warki Teresa Knyzio. Wśród uczestników nie zabrakło Asysty Honorowej i Pocztu Sztandarowego Wojska Polskiego z Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej z Grójca. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością także: prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Waldemar Nowakowski z Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu – mł. bryg Marcin Błoński, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Grójcu – Barbara Orłowska, Dyrektor Browaru w Warce Patryk Cieślik, Danuta Sadowska – Prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Warki im. K. Pułaskiego. Najliczniej zaprezentowała się społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, na czele z Panią Agnieszką Dunst – dyrektorką szkoły. Szczególnymi gośćmi Dnia Pułaskiego byli uczniowie klas pierwszych i ich rodzice przybyli na ślubowanie i pasowanie na ucznia szkoły im. Kazimierza Pułaskiego. Informacje za: www.muzeumpulaski.pl