Alternatywne Lekcje WF z Moniką Pyrek w CESiR – 29 maja 2019

29 maja w hali sportowej CeSiR Warka gościliśmy Monikę Pyrek z programem Kinder + Sport Alternatywna Lekcja Wf. Uczniowie wareckich podstawówek uczestniczyli w interaktywnych konkurencjach na symulatorach sportowych i czerpali radość z ruchu! Działo się ! Celem imprezy było promowanie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu, podniesienie świadomości uczestników dotyczącej związku pomiędzy aktywnym trybem życia, zachowaniem zdrowia i sprawności fizycznej, a także odwrócenie panującej wśród uczniów tendencji do biernego uczestnictwa w sporcie i zachęcenie do ruchu! Uczestnikami zajęć byli uczniowie wybranych klas 5-7 ze szkół: SP 1 Warka, PSP 2 Warka, PSP Wrociszew, PSP Konary, PSP Ostrołęka, ZSP Nowa Wieś. W aktywnych zabawach wzięło udział około 300 osób. Więcej informacji na: http://cesirwarka.pl/alternatywne-lekcje-wf-z-monika-pyrek-2/

Kategorie:

Sport, Wszystkie