Obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Warce – 11 listopada 2022

by uczcić i upamiętnić to wydarzenie w kościele św. Mikołaja Biskupa w Warce o godz. 11 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w asyście pocztów honorowych. Po jej zakończeniu zebrani przy akompaniamencie Katarzyny Ambroży mieli okazję wspólnie zaśpiewać najbardziej znane w naszym kraju utwory patriotyczne. Więcej informacji na: https://warka24.pl/81936/uczcijmy-104-rocznice-odzyskania-niepodleglosci/