Próba Wareckiej Orkiestry Moderato w Kielcach – 21 marca 2015

21 marca 2015 miejska orkiestra Moderato z Warki wystąpiła podczas Wiosennego Koncertu w Kielcach na zaproszenie dyrekcji Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego. Młodzi artyści pod batutą Artura Gębskiego zaprezentowali swoje umiejętności na tamtejszej scenie. Muzycy zagrali podczas organizowanego corocznie koncertu z okazji pierwszego dnia wiosny. Była to również okazja do wysłuchania prezentacji Orkiestry Dętej ZPSM w Kielcach pod kierunkiem Marcina Stojka. Prezentowany materiał dotyczy przygotowań i próby przed oficjalnym koncertem.