Wyjazd wareckiej Ochotniczej Straży Pożarnej na akcję – 19 listopada 2011

Wyjazd Wareckiej Straży Pożarnej na akcję, sobota 19 listopada 2011r. godz 18:07.