28 Rajd Pieszy PTTK „Witaj Wiosno” – 22 marca 2014

Na starcie 28 rajdu pieszego PTTK „Witaj Wiosno” z wareckiego rynku – 22 marca 2014.