Wojskowy Pogrzeb Dr Pułkownika Dariusza Kossakowskiego – 12 czerwca 2015

Honorowy obywatel Warki i Modliborzyc doktor pułkownik Dariusz Kossakowski odszedł na wieczną chwałę. W piątek 12 czerwca licznie zgromadzeni pożegnaliśmy wspaniałego człowieka – wielkiego społecznika. Przez lata pracował jako lekarz pediatra w Warce. Jego prawdziwą pasją była historia. Był współinicjatorem powstania Klubu Oficerów Rezerwy i Klubu Kajakowego KOREK. Cześć Twojej Pamięci!