VI Święto Kultury Regionalnej „Jabłko Fest” w Nowej Wsi – 17 września 2017

Na ludowo i jabłkowo bawili się goście VI Święta Kultury Regionalnej – Jabłko Fest. W programie imprezy był III Festiwal Śpiewaczy „Na mazowiecką nutę”, stoiska Szlaku Jabłkowego z pysznym jadłem i rękodziełem, ludowa kapela Lipców z Wygnanowa oraz na koniec tańce z zespołem „Retro”. Wydarzenie było okazją do podsumowania rocznego projektu Jabłkowa Warka.
Tradycją jest, że klimat imprezy jest na ludową nutę. W tym roku połączony został – nie bez powodu, z zakończeniem projektu Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji, gdyż oba te wydarzenia łączy miłość do jabłek, którą można było zauważyć w przepięknej dekoracji przygotowanej przez rodziców dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi. Wydarzenie otworzył Burmistrz Warki Dariusz Gizka wraz z Wiceburmistrz Teresą Knyzio, Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Warka Szymonem Cieślakiem oraz Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Wsi Marzeną Tomaszewską. JabłkoFest kończy liczne działania projektu Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji realizowane przez ostatni rok w ramach Lokalnych Partnerstw PAFW. Miały one na celu pokazać nasz związek z jabłkami, poczuć dumę z największego i powszechnego dobra wspólnego – jabłek i wszechobecnych sadów. W działaniach projektu, które prowadzone były od listopada 2016 r. wzięło udział ponad 3000 osób. Zorganizowano „Zimową odmianę wareckiego rynku”, został utworzony „Szlak Jabłkowy”, miało miejsce certyfikowanie przysmaków jabłkowych akcją „Jabłko na Widelcu”, postawienie „Skrzynki Kontaktowej” na rynku, która stała się miejscem kultury, rekreacji i wypoczynku m.in. dzięki przedsięwzięciu „Skrzynka z Kulturą”, pojawiły się jabłkowe murale na przystankach, przeprowadzono konkursy w których jabłko stało się głównym bohaterem. Do wszystkich działań byli zapraszani partnerzy, których było w sumie prawie 80 – instytucji, organizacji, firm, grup nieformalnych. Budowanie zaangażowania lokalnej społeczności wokół dobra wspólnego, planowania i koordynowania działań podjęła się grupa inicjatywna projektu, która spotykała się systematycznie prawie co tydzień od października 2016 r.: Dorota Lenarczyk – z ramienia lidera partnerstwa Stowarzyszenie W.A.R.K.A., Andrzej Zaręba – dyrektor Gminnej Instytucji Kultury Dworek na Długiej (również Stowarzyszenie W.A.R.K.A.), Lidia Grzegorek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarach, Małgorzata Dąbrowska – liderka Szkółki Owocowej w Bończy i Monika Górniewicz – prezeska Stowarzyszenia ANIMATOR. Projekt Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji wykonał swoje zadanie. Przyczynił się do tego, że na jabłko patrzymy jako na obiekt naszej wareckiej dumy. Jabłkowa Warka to jednak projekt, który nie kończy się we wrześniu. Energia wyzwolona we współpracy z licznym gronem Partnerów będzie dalej napędzać działania „Szlaku Jabłkowego” czy „Skrzynki Kontaktowej”. Organizatorami Święta Kultury Regionalnej Jabłko Fest byli: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi wraz z Radą Rodziców, Stowarzyszenie ANIMATOR, Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”, Stowarzyszenie W.A.R.K.A., Centrum Sportu i Rekreacji, Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o., OSP Nowa Wieś oraz liczne grono inicjatorów i uczestników Partnerstwa „Jabłkowa Warka”. Wydarzenie dofinansowali Ambasadorzy Jabłko Fest – firma Du Point oraz Stowarzyszenie Sady Grójeckie – oficjalny dystrybutor Jabłek Grójeckich. Na stoiskach w ramach „Szlaku Jabłkowego” zaprezentowali się: Jabłkowe Laboratorium Szkoły Podstawowej w Konarach, Szkółka Owocowa Bończa, Dwa Jabłka, Gospodarstwo Agroturystyczne Antonówka, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi oraz Kawiarnia Galeria Rynek, a ponadto: Stowarzyszenie Sady Grójeckie, Klub Seniora „Czerwone jabłuszko” w Nowej Wsi, Stowarzyszenie ANIMATOR, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Wsi oraz Marianna i Jan Czamarowie z Boglewic.