V Przegląd Piosenki Seniora w Warce – 23 września 2017

Szanujmy Wspomnienia! Pod takim hasłem 23 września odbył się w Warce już po raz piąty Przegląd Piosenki Seniora. W gronie rówieśników seniorzy z gminy Warka i okolic przy wspaniałych utworach z lat 60-tych przenieśli się w świat młodości. Organizatorem przedsięwzięcia był Klub Złotego Wieku we współpracy z CeSiR Warka. Już przed godz. 14 w Sali imprez Centrum Sportu i Rekreacji w Warce seniorzy z Klubu Złotego Wieku dopinali na ostatni guzik imprezę integracyjną. Ustawienia stołów, dodatki , regulacja nagłośnienia, wszystko musiało być w idealnym stanie, przed przybyciem zaproszonych gości i zaprzyjaźnionych klubów. Swoją obecnością występy Klubów seniora zaszczycili Włodarze Miasta – pan Dariusz Gizka – Burmistrz Warki z Małżonką, pani Teresa Knyzio – z-ca Burmistrza z Małżonkiem oraz pan Marian Górski – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji. Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu zaproszonych gości przez przewodniczącego Klubu Złotego Wieku z Warki – Zbigniewa Sabałę, prowadząca Grażyna Jagiełło zaprezentowała zaprzyjaźnione Kluby, biorące udział w wydarzeniu. Do Warki przyjechało liczne grono seniorów: z Pionek – „Barwy Życia” „Kontrast” i „Promyk Nadziei”; z Augustowa „Półborzanki”, z Czarnolasu „Sobótka”, Z Kozienic „ Złota Jesień”; ze Zwolenia „ Pogodna Jesień” i z Domu Kultury Seniorzy z Chynowa, Grójca, Jasieńca i Ostrołęki. Burmistrz Warki pan Dariusz Gizka złożył wszystkim seniorom gratulację za dużą aktywność i zaangażowanie. Stwierdził, iż jest bardzo zadowolony, że powstaje w naszej gminie tyle klubów senioralnych i życzył im wile radości ze wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności. Zespoły występujące w V Przeglądzie Piosenki Senioralnej „Szanujmy wspomnienia” Warka 2017 zaprezentowały piosenki bardziej i mniej znane ze swej młodości, niektóre były śpiewane przez wszystkich zgromadzonych, zaś niektóre z nich wywoływały łezkę w oku. Na początku wystąpili jak to bywa w zwyczaju – gospodarze Klub Złotego Wieku z Warki pod kierunkiem muzycznym i z akompaniamentem akordeonu Tadeusza Nogajskiego wykonując utwory „Piosenka o Warce”, „Cicha woda”, „Cyganeria” i „Wszyscy Polacy”. Następnie prezentowały się kolejne zespoły. Podczas przeglądu usłyszeliśmy takie utwory jak: „Cyganka o zielonych oczach”, „Za kilka lat”, „Bajka”, „Lipka” , „Samotny leśny kwiat”, „Mój dom rodzinny”, „Przy kominku”, „Chcę wyjechać na wieś” , „Tańczę z tobą moje życie”, „Disco”, „Kasztany” , „Siwy włos”. Wielką atrakcją był zespół z Czarnolasu, który w strojach ludowych z własną kapelą wykonał pięknie piosenki „ Z Czarnolasu jestem” i „A com jo się nachodził”. Na zakończenie na sali pojawiła się niespodziewana gwiazda w pięknym i okazałym kapeluszu „Hanka Bielicka”, która w swoim monologu przypomniała jak to trzeba pilnować swojego męża , aby nie oglądał się za tą rudą sąsiadkom. Wszyscy płakali ze śmiechu i podziwiali seniorkę za tak miłą niespodziankę. Każda z grup za pełen wrażeń występ otrzymała torby z pamiątkami i wyrobami lokalnymi oraz okolicznościowy dyplom. Po występach i części oficjalnej seniorzy posilili się gorącym posiłkiem. Następnie wszyscy integrowali się podczas wspólnych tańców, śpiewów , wymieniali się doświadczeniami i planowali następne działania.