Uroczyse obchody 110 lat powstania OSP w Warce – 18 sierpnia 2019

W niedzielę 18 sierpnia wareccy strażacy ochotnicy wspólnie z zaproszonymi gośćmi świętowali 110. rocznicę swojego powstania. Jubileusz rozpoczęła uroczysta Msza św. w intencji strażaków i ich rodzin, którą odprawił proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa ks. Stanisław Dobkowski. Po nabożeństwie wszyscy przeszli na warecki rynek, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości. Przemarsz z kościoła poprowadziła Miejska Orkiestra Moderato za którą maszerował poczet flagowy, poczet sztandarowy OSP Warka, pododdział OSP Warka, przybyłe poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych jednostek OSP, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Warki. Część oficjalną rozpoczął meldunek o gotowości złożony przez dowódcę uroczystości druha Grzegorza Wojciechowskiego Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Zbigniewowi Gołąbkowi. Następnie, przy dźwiękach hymnu narodowego granego przez Orkiestrę Moderato poczet flagowy wciągną na maszt flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Prowadzący uroczystość – dyrektor Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” Andrzej Zaręba w imieniu własnym, Prezesa OSP Warka Roberta Jagiełło oraz wareckich druhów powitał przybyłych gości, wśród których byli: Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Zbigniew Gołąbek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu starszy brygadier Jacek Wichowski, Prezes i Członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – dh Władysław Piątkowski i dh Wojciech Kłosiński, Prezes i Komendant Miejsko-Gminnego ZOSP RP – dh Marian Górski i dh Henryk Fudecki, Komendant Komisariatu Policji w Warce podkomisarz Paweł Lewandowski, proboszczowie dwóch wareckich parafii – ks. Stanisław Dobkowski i ks. Jarosław Kucharczyk, radny powiatowy Jan Madej, radna gminna Urszula Orlik oraz prezes ZUK Sp. z o.o. w Warce Roman Korczak. Po krótkim rysie historycznym dotyczącym 110 lat istnienia wareckiej OSP, który odczytał Prezes Robert Jagiełło wręczono medale i wyróżnienia. Decyzją Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP „Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Burmistrz Warki Dariusz Gizka, dh Janusz Słoniewski i dr Ryszard Mołga, „Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Aneta Ścisłowska, dh Krzysztof Dyga i dh Sławomir Nowocin, „Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: dh Robert Jagiełło, dh Marek Waś, dh Paweł Sulak, dh Paweł Wójcicki i dh Dariusz Kaczmarek. Powyższe medale wręczyli: Prezes ZW ZOSP RP dh Zbigniew Gołąbek, Prezes OP ZOSP RP dh Władysław Piątkowski oraz Komendant PSP w Grójcu starszy brygadier Jacek Wichowski. „Medalami za zasługi dla Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP” wyróżnieni zostali: dh Sławomir Krawczyk i dh Marek Niedziałek, odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali: dh Wiktoria Wołos i dh Karol Marek. Powyższe medale i odznaki wręczyli wyróżnionym: Prezes OP ZOSP RP dh Władysław Piątkowski oraz Komendant PSP w Grójcu starszy brygadier Jacek Wichowski. Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszek Przybytniak wręczył w imieniu Marszałka Adama Struzika oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego pamiątkowy medal „ProMazovia” dla OSP Warka oraz dyplomy „ProMazovia” dla druhów: Roberta Jagiełło, Mariana Górskiego, Henryka Fudeckiego i Grzegorza Wojciechowskiego. Więcej na: http://warka24.pl/56101/110latosp