Stowarzyszenie W.A.R.K.A. z Certyfikatem Jakości – 14 października 2014

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. otrzymało Certyfikat Jakości „za spełnianie najwyższych standardów w realizacji Programu Działaj Lokalnie, za tworzenie wzorów działania dla innych organizacji oraz za skuteczne budowanie kapitału społecznego”. Certyfikat 14 października 2014 roku w Warszawie, z rąk byłego Ambasadora Polski w USA, Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzego Koźmińskiego odebrał Andrzej Zaręba – od 11 lat pełniący społeczną funkcję prezesa Stowarzyszenia W.A.R.K.A.