Święto społeczników powiatu Grójeckiego – 25 listopada 2016

Ponad 150 osób zgromadziło Święto Społeczników Powiatu Grójeckiego, które odbyło się 25 listopada w Hotelu Chynów. Wydarzenie to było okazją do świętowania różnorodnych form działalności społecznej oraz zaangażowanych w nie działaczy stowarzyszeń, fundacji i grup, działających na rzecz swojego otoczenia. Impreza była również okazją, by po raz pierwszy uhonorować „Miejsca Przyjazne Seniorom” oraz zaprezentować działania Sieci Organizacji Pozarządowych oraz Sieci Aktywnych Seniorów z Powiatu Grójeckiego. Inicjatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie W.A.R.K.A. a do jego organizacji przyczyniło się m.in. kilkanaście organizacji społecznych z powiatu grójeckiego.
Dlaczego Święto Społeczników? Na pomysł ten wpadło kilka lat temu Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – „jako organizacja wspierająca grupy aktywnych mieszkańców, dostrzegliśmy, że liderzy i działacze społeczni są w działaniach na rzecz swoich odbiorców bardzo oddani i co się z tym wiąże – zapracowani. To oni dbają np. by ich niepełnosprawni podopieczni integrowali się ze środowiskiem, by młodzież nie siedziała tylko przed komputerem, a rozwijała swoje pasje, by mieszkańcy danej wsi chcieli wspólnie podejmować się pracy na rzecz np. utworzenia i działania świetlicy wiejskiej. Tak, to oni na co dzień dbają o to, by ich podopiecznym było dobrze. Nadszedł więc czas by także zadbać o tych, którzy inicjują, organizują, dbają o rozwój – o liderów. By także działacze społeczni mieli swoje święto, czas odprężenia, zabawy, by mogli pochwalić się swoimi sukcesami”. Na Święto Społeczników przybyli również samorządowcy, by razem ze swoimi społecznikami celebrować ten dzień. Obecni byli: Wicestarosta Powiatu Grójeckiego – Dariusz Piątkowski, Radny Powiatu – Krzysztof Ambroziak, Wójt Gminy Chynów – Tadeusz Zakrzewski, Burmistrz Warki – Dariusz Gizka wraz z Wiceburmistrz Teresą Knyzio, Wójt Jasieńca – Marek Pietrzak, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec – Karol Biedrzycki, Wójt Gminy Pniewy – Wiesław Nasiłowski oraz Sekretarz Gminy Belsk Duży – Renata Ostatek. Po raz pierwszy wręczono honorowe certyfikaty Miejscom Przyjaznym Seniorom. To idea zainicjowana przez Sieć Aktywnych Seniorów Powiatu Grójeckiego, która wypracowała kryteria i zasady przyznawania certyfikatów. Liczyło się m.in. dostosowanie architektury, warunki do rozwoju aktywności, atmosfera i otwartość oraz specjalna oferta dla osób starszych. Certyfikaty otrzymały te podmioty, które wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom seniorów i są dla nich przyjaznym miejscem.