Spotkanie wareckich sadowników z Michałem Kołodziejczakiem prezesem Agro Uni – 15 marca 2019

15 marca w wareckim Centrum Sportu i rekreacji odbyło się spotkaniedziałaczy Agro Uni z sadownikami. Licznie zgromadzeni rolnicy mogli się zapoznać z działalnością związku i problemami na jakie się napotykają w walce o godne ceny płodów rolnych. Michał Kołodziejczak zaproponował aktywne sposoby radzenia sobie z problemami  i apelował o wspólne działania.