Powitanie Nowego Roku na wareckim rynku – 1 stycznia 2023

Życzenia mieszkańców na wareckim rynku podczas powitania Nowego Roku 2023!