Wspomnienie o Prezesie KŻR LOK Warka dr płk Dariuszu Kossakowskim wygłoszone 25 lutego 2014

Pean pochwalny wygłoszony przez Kol. Andrzeja Sobolewskiego z okazji 40 rocznicy powstania KOR – KŻR – LOK Warka – 25 luty 2014. Kolega Andrzej podkreśli w wygłoszonym referacie zasługi Prezesa Honorowego dr płk Dariusza Kossakowskiego dzięki któremu powstała ta wspaniala organizacja patriotyczna na terenie Warki, wielkie gratulacje!