Obchody jubileuszu 70-lecia wareckiego PTTK – 11 marca 2017

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się przywitaniem gości, wśród których byli m.in. Wiceburmistrz Warki Teresa Knyzio, Radni Powiatu Grójeckiego – Andrzej Zaręba (jednocześnie dyrektor Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej”) i Wiesław Czerwiński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Warce Aldona Rzeźnik, dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce Iwona Stefaniak, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Warce Roman Korczak, Prezes wareckiego koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP Kazimierz Cegliński, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Warki im. Kazimierza Pułaskiego Danuta Sadowska, przedstawiciel Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK im. Piotra Wysockiego Andrzej Sobolewski, przedstawiciel Nadleśnictwa Dobieszyn Grzegorz Drela, historyk i regionalista promujący dzieje powiatu grójeckiego Remigiusz Matyjas, dyrektorzy licznych szkół oraz przedstawiciele innych PTTK-ów: Andrzej Gordon – wiceprezes Zarządu Głównego PTTK, członek honorowy PTTK, Włodzimierz Majdewicz – wiceprzewodniczący Kapituły Odznaczeń, członek honorowy PTTK, Natalia Wojtyra –sekretarz Mazowieckiego Forum Oddziałów, Mirosław Mazur – wiceprezes Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów, Anna Kirchner – członek honorowy Sądu Koleżeńskiego, wiceprezes ZO PTTK Siedlce, Bogdan Komorowski – członek Komisji Rewizyjnej ZG PTTK . Następnie, Prezes Honorowy wareckiego oddziału PTTK, Andrzej Jasiński, wygłosił referat okolicznościowy, w którym przypomniał historię oddziału i jego rolę w życiu wareckiej społeczności. Kolejnym etapem było wręczenie złotego i srebrnego medalu za zasługi dla Ziemi Wareckiej, brązowej honorowej odznaki PTTK, dyplomów honorowych ZG PTTK za pomoc i współpracę, dyplomów ZG PTTK za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa, dyplomów ZP PTTK za pomoc i współpracę, dyplomów ZO PTTK za wkład pracy społecznej w rozwój turystyki i krajoznawstwa, odznaki „Miłośnik Ziemi Wareckiej” oraz odznaki „Orli Lot”. Wystąpienia gości, miłe prezenty i kwiaty sprawiły zacnemu, bo już 70-letniemu jubilatowi wiele radości. Jeden z prezentów, turystyczne nagłośnienie, będzie wykorzystany już wkrótce, na rajdzie „Witaj Wiosno”. Miłym akcentem kończącym część oficjalną obchodów był występ młodego artysty, Kamila Madeja, ucznia Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, który zagrał wspaniały koncert fortepianowy .
Ostatnim akcentem uroczystości była biesiada turystyczna w restauracji Zajazd na Winiarach”, gdzie uczestnicy kosztowali wspaniały tort, wykonany przez Piekarnię Kazana. Więcej informacji na http://warka24.pl/33316/70latpttk/