V Święto Społeczników Powiatu Grójeckiego w Warce – 24 listopada 2017

Po raz piąty przedstawiciele aktywnych organizacji i grup z naszego regionu spotkali na Święcie Społeczników Powiatu Grójeckiego. Uroczystość odbyła się w gościnnym Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce. W wydarzeniu wzięło udział 150 osób. W ramach imprezy wręczono m.in. certyfikaty drugiej edycji Miejsc Przyjaznych Seniorom oraz wyróżniono aktywne organizacje i grupy. Bohaterowie imprezy przygotowali wystawę prezentującą swoja statutową działalność. Całość zwieńczył m.in. koncert Zespołu Ostatnia Paczka. Święto Społeczników Powiatu Grójeckiego to wydarzenie, które integruje, przedstawia i docenia tych, którzy są aktywni społecznie np. w zorganizowanych grupach mieszkańców – czyli organizacjach pozarządowych i zrzeszeniach nieformalnych działających na rzecz np. niepełnosprawnych, dzieci, seniorów czy po prostu mieszkańców danej gminy. To szansa na docenienie pracy liderów, którzy na co dzień w swojej społecznej pracy robią wiele dobrego – pomagając potrzebującym, inspirując do aktywności, rozwijając region. Społecznikom podczas ich święta towarzyszyli przedstawiciele samorządów, którzy są ważnym i nieodzownym partnerem działań na rzecz mieszkańców. Obecni byli: Wicestarosta Powiatu Grójeckiego – Dariusz Piątkowski wraz z Radnym Powiatowym Wiesławem Czerwińskim, Wójt Gminy Jasieniec – Marek Pietrzak, z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Grójec – Karol Biedrzycki, Sekretarz Gminy Belsk Duży – Renata Ostatek, Sekretarz Gminy Warka – Anna Matyjas wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Warce – Aldoną Rzeźnik. Podczas imprezy, którą prowadzili Andrzej Zaręba – Społeczny Prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A. i współpracująca ze stowarzyszeniem Anna Żelazowska-Kosiorek, wręczono certyfikaty nowym Miejscom Przyjaznym Seniorom. Docenionych przez Sieć Aktywnych Seniorów zostało w tym roku 14 miejsc:
ABR Serwis Body Line Fitness Klub w Grójcu
Biuro Usług Płatniczych w Warce
Cukiernia Aleksander Klepacz – Grójec
Apteka „Zdrówko” w Jasieńcu
Estrella Studio Reklamy w Grójcu
Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” – Pływalnia „Wodnik”
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W.S. Laskowskiego w Grójcu
Ochotnicza Straż Pożarna w Jasieńcu
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi
Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce
Ochotnicza Straż Pożarna w Piasecznie
PUB Kawiarnia 4 KOTY w Grójcu
Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Suskiego w Jasieńcu
Sklep Ogrodniczy Halina Mogielska w Warce
Obiekty te dołączyły do 23 miejsc, które uzyskały certyfikację w 2016 roku. Informację, w jaki sposób i za co zostały wyróżnione Miejsca Przyjazne Seniorom z edycji 2016 i 2017 można znaleźć w broszurze. Spotkanie było okazją również do wyróżnienia organizacji pozarządowych, które wzięły udział w konkursie „Inkubator Projektów”. Za wzorowe zaplanowanie projektu i przełożenie planu na wniosek aplikacyjny następujące organizacje otrzymały pakiety promocyjne, w ramach których mogły zamówić materiały reklamowe dla swojej organizacji o wartości 1000zł:
Fundacja Promyczek Nadziei z Sułkowic
Klub Sportowy GROT Chynów
Stowarzyszenie POKUSA z Jasieńca
Wśród wyróżnionych podczas Święta Społeczników znalazły się również grupy senioralne, które realizowały w 2017r. tzw. Inicjatywy Senioralne, czyli małe projekty ze wsparciem 1400zł każdy. Celem inicjatyw było zorganizowanie przez grupę seniorów działań, które zmieniają otoczenie na bardziej przyjazne seniorom. Inicjatywy Senioralne były realizowane we współpracy z lokalnymi samorządami i były to:
Koło Seniora „FAMILIA” Grójec – „Seniorze nie siedź w domu – otwórz się na innych”
Stowarzyszenie Powiatowy Klub Uśmiechniętego Seniora POKUSA – „Ze Zbroszą za pan brat”
Michałowskie Poziomki – „Pokonajmy bariery w drodze do wiary
Młodzi Duchem z Michalczewa – „Spotkanie z żurawiem nad naszym stawem”
Klub Seniora „Czerwone Jabłuszko” przy OSP Nowa Wieś – „Redagowanie i wydanie gazety lokalnej „Głos Seniora”
Grupa Seniorska SPA Bończa – „Senior inicjator – realizator”
Aktywne Piaseczno – „Stworzenie miejsca przyjazno-wypoczynkowego dla seniorów”
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Warce „Patio – Oaza seniora”
Więcej informacji na: www.warka24.pl/40248/sspg2017