Powitanie nowego samochodu strażackiego OSP w Warce – 18 września 2020

18 września w godzinach wieczornych odbyło się powitanie nowego średniego wózu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu volvo samochodu strażackiego w wareckiej OSP.