Obchody 185. rocznicy Nocy Listopadowej w Warce – 29 listopada 2015

29 listopada 2015 roku mieszkańcy Warki w 185. rocznicę Nocy Listopadowej uczcili pamięć Piotra Wysockiego – bohatera, który stanął na czele sprzysiężenia podchorążych i zapoczątkował wielki zryw Polaków w walce o wolność – Powstanie Listopadowe.
Uroczystości w rodzinnym mieście bohatera rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa koncelebrowana przez ks. Dziekana Stanisława Dobkowskiego. Wzięły w niej udział licznie przybyłe Poczty Sztandarowe oraz zaproszeni goście: szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – minister Jan Stanisław Ciechanowski, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Marek Suski, Poseł Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, władze samorządowe Warki na czele z Burmistrzem Dariuszem Gizką oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej Aldoną Rzeźnik, delegacja 10. Opolskiej Brygady Logistycznej im. Piotra Wysockiego na czele z kpt. Grzegorzem Soszyńskim, delegacja 1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego na czele z ppłk. Mariuszem Zbytniewskim, Prezes Okręgowego Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Radomiu – Adolf Czekaj. Ostatnia część uroczystości odbyła się w „Dworku na Długiej” gdzie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego zaprezentowali program artystyczny poświęcony swojemu patronowi, przygotowany pod kierownictwem Justyny Bernaciak, Magdaleny Wąsik oraz dyrekcji szkoły. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie medalu Pro Patria, który na wniosek wareckiego koła ZKRPiBWP przyznał i osobiście wręczył społecznej skarbnik tego koła Grażynie Kijuc szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – minister Jan Stanisław Ciechanowski. Organizatorzy uroczystości:
Samorząd Miasta i Gminy Warka, 1 Grójecki Ośrodek Radioelektroniczny im. ppłk. Jana Kowalewskiego, Parafia pw. Św. Mikołaja Biskupa w Warce, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce, Liceum Ogólnokształcącemu im. Piotra Wysockiego w Warce, Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej”.