Musztra Paradna Miejskiej Orkiestry Moderato – 19 grudnia 2015

Nowe stroje i nowy układ choreograficzny zachwyciły widownię podczas musztry paradnej Wareckiej Orkiestry Moderato.