Dzień Kazimierza Pułaskiego na Winiarach w Warce – 9 października 2015

9 października świętowaliśmy Dzień Kazimierza Pułaskiego, w 236. rocznicę śmierci Patrona. Pogoda dopisała. Uroczystość odbyła się w pięknej scenerii parku w Winiarach, w asyście licznych pocztów sztandarowych reprezentujących urzędy, organizacje, instytucje i szkoły z terenu ziem wareckiej, grójeckiej i radomskiej. Obchody uświetniła Orkiestra Wojskowa z Radomia na czele z tamburmajorem Tomaszem Chwalińskim oraz Kompania Honorowa 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego z Ogrodzienic, którą dowodził kpt. Józef Paradowski. Dowódcą uroczystości był ppłk Sławomir Bukowski.
W uroczystości udział wzięli Posłowie RP: Dariusz Bąk i Mirosław Maliszewski, Dariusz Piątek – wicewojewoda mazowiecki, Leszek Przybytniak – radny Sejmiku województwa mazowieckiego, Marek Ścisłowski – starosta grójecki, Dariusz Gizka – burmistrz Warki, ppłk Mariusz Gułaj – zastępca dowódcy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektrycznego w Ogrodzienicach, dr hab. Dariusz Trześniowski – prof. nadzw. Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Bożena Konikowska – Prezes Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, goście z USA: Mel i John Gordon z Savannah oraz Peter Obst z Filadelfii reprezentujący Fundacje Polacy z Ameryce, ks. dziekan Stanisław Dobkowski, Tadeusz Kulawik – Honorowy Obywatel Warki, Leszek Kałuża – dyrektor Browaru WARKA, radni powiatowi, radni miejscy, dyrektorzy instytucji i szkół z Warki oraz powiatu, delegacje organizacji oraz dzieci i młodzież szkolna.
Po odegraniu hymnów państwowych – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Polski zebranych powitała Iwona Stefaniak – dyrektor Muzeum. Przemówienia wygłosili również Starosta Grójecki Marek Ścisłowski oraz Burmistrz Warki Dariusz Gizka.
W dalszej części odczytano Apel Pamięci, zaś czuwający nad oprawą uroczystości żołnierze oddali salwę honorową i odegrali hasło Wojska Polskiego. Chwilę później delegacje zgromadzonych gości złożyły kwiaty przed pomnikiem Pułaskiego. Podczas uroczystości głos zabrali również posłowie: Dariusz Bąk i Mirosław Maliszewski oraz Leszek Przybytniak – przedstawiciel samorządu województwa mazowieckiego. Poseł Mirosław Maliszewski wspomniał uroczystości w Savannah w USA z 2005 roku, w których miał zaszczyt uczestniczyć. Dziękował Amerykanom za pamięć o Pułaskim. Wyraził tez uznanie dla obecności wielu delegacji dzieci i młodzieży oraz pogratulował pracownikom i dyrekcji muzeum. Poseł Dariusz Bąk podkreślił jak ważną postacią w historii Polski i USA jest Kazimierz Pułaski. Takie uroczystości to wspaniała lekcja patriotyzmu i historii – mówił. Z kolei Leszek Przybytniak gratulował zakończenia długiego i trudnego projektu rewitalizacji, który udało się zrealizować dzięki współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Pozdrowił zebranych od Marszalka Adama Struzika.
Po części patriotycznej zebrani gości przenieśli się przed Centrum Edukacyjno – Muzealne, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę z okazji zakończenia projektu Rewitalizacji zespołu pałacowo – parkowego w Warce oraz posadzono pamiątkowy dąb – drzewo długowieczne, symbol siły, trwałości i szlachetności. Następnie dyrektor muzeum zaprosiła gości do nowego budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego, gdzie przedstawiła prezentację multimedialną podsumowującą projekt Rewitalizacji zespołu pałacowo – parkowego w Warce, który został ukończony 30 września 2015 r.
Koncert fortepianowy profesora Marka Drewnowskiego, zakończył obchody Dnia Pułaskiego. Marek Drewnowski – światowej sławy pianista i pedagog, wykonał m.in. sonaty Domenica Scarlattiego, ale także walce Fryderyka Chopina czy kompozycje Ignacego Jana Paderewskiego.
Kierujemy podziękowania do wszystkich, którzy pomogli zorganizować tegoroczny Dzień Kazimierza Pułaskiego: Browarowi WARKA – Grupa Żywiec SA, Zajazdowi na Winiarach, Państwu Angelice i Jarosławowi Nowocielom, Centrum Sportu i rekreacji w Warce, Dworkowi na Długiej w Warce, panu Zygmuntowi Nowakowskiemu oraz Panu Andrzejowi Kunie.