Oficjalne otwarcie inwestycji na ul. Cmentarnej i łącznika do ul. Ledóchowskiego – 8 listopada 2016

8 listopada 2016 r. miało miejsce oficjalne otwarcie i poświęcenie inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Cmentarnej oraz budowa ulicy od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego w Warce” zrealizowanej w ramach Programu  Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali: Wicewojewoda Mazowieckiego Artur Standowicz, Burmistrz Warki Dariusz Gizka, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Szymon Cieślak, Ksiądz Dziekan Stanisław Dobkowski, wykonawca inwestycji przedstawiciel firmy PRID Dariusz Kulkowski oraz Inspektor Nadzoru Andrzej Kret.

Dzięki tej inwestycji zwiększy się zdecydowanie bezpieczeństwo dzieci poruszających się tym odcinkiem codziennie do szkoły oraz uczestników ruchu kołowego. To kolejny etap działań mających na celu uporządkowanie i upłynnienie ruchu oraz zadbanie o estetykę i komfort poruszających się ulicą Cmentarną. Rozbudowa ul. Cmentarnej obejmuje rozbudowę nawierzchni jezdni – wzmocnienie i poszerzenie, budowę chodników i ciągu pieszo rowerowego, budowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz oznakowanie pionowe i poziome. Na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Ledóchowskiego wykonany został chodnik i ścieżka rowerowa, kanalizacja deszczowa wraz z posadowieniem osadników i separatorów oraz wykonany został przepust wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi i umocnieniem wylotów kamieniem polnym. Ponadto zakres prac obejmuje oznakowanie pionowe i ustawienie wygrodzeń ochronnych, utworzenie poboczy wraz z obsianiem ich trawą. Jednocześnie na przedmiotowym odcinku zostało przebudowane oświetlenie uliczne (typu LED). Koszt inwestycji to kwota 800.496,67 zł brutto. Inwestycja w 50% dofinansowana jest z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.