Wielka Noc w wareckim kościele Matki Bożej Szkaplerznej – 11 kwietnia 2020

Obchody Wielkiej Nocy (Soboty) w parafii Matki Bożej Szkaplerznej Wareckiej bez udziału wiernych w związk tzw. koronawirusem 11 kwietnia 2020. Nie zrozumiemy Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Wielkiej Niedzieli bez odkrycia wydarzenia, które miało miejsce w Wielką Noc. To wtedy z Wielkiej Soboty ( po zachodzie słońca) na Wielką Niedzielę( przed wschodem słońca) Chrystus zmartwychwstaje, jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. To wtedy wzeszło Słońce, które nie zna zachodu. Kościół katolicki gromadzi się na sprawowanie liturgii w Wielką Noc po zapadnięci zmroku w Wielką Sobotę. Ta liturgia nie należy do Wielkiej Soboty (czas to zrozumieć !), ale jest niepowtarzalną, jedyną liturgią w ciągu roku uobecniającą tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa – rezurekcji. Gromadzimy się w nocy, ciemność jest pierwszym znakiem liturgicznym, nie ma nocy bez ciemności. Ta ciemność jest symbolem śmierci, piekła, szatana. Przeżycie tej ciemności jest konieczne do sprawowania liturgii! Właśnie z tego grobu ciemności, śmierci, zmartwychwstaje Chrystus, który jest Światłością. Drugi znak tej liturgii rezurekcji to płonący ogień i wnoszony do świątyni zapalony paschał, od którego zapalamy nasze osobiste świece, które wywodzą się od naszego chrztu. Po wniesieniu światła do świątyni śpiewa się wspaniały hymn – „ Exultet” – „Radujcie się”, na cześć Świętej Nocy, paschy Izraelitów, paschy Chrystusa, paschy naszej. Druga Część Wigilii paschalnej, czyli rezurekcji, to bogata liturgia Słowa składająca się z dziewięciu czytań Pisma Świętego i ukazująca całą historię zbawienia, od stworzenia świata do zmartwychwstania Chrystusa. Wolno zmniejszyć ilość czytań, ale nie może być mniej niż trzy i nie wolno pominąć opisu przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone. Na zakończenie czytań ze Starego Testamentu śpiewa się uroczyście, bijąc w dzwony, „Chwała na wysokości Bogu” i w tym momencie łączą się ze sobą Wielka Noc Zmartwychwstania z Nocą Narodzenia Pańskiego. Po to się Począł i Narodził, aby być ukrzyżowanym, pogrzebanym i zmartwychwstać. Przed Ewangelią śpiewa się radosne Alleluja, ogłaszając zmartwychwstanie Pańskie. Po zakończeniu tak uroczystej liturgii Słowa, Kościół sprawuje sakrament chrztu. Jest to najwłaściwszy, najlepszy i najbardziej liturgiczny czas udzielania chrztu świętego, który jest włączeniem nas w paschę Chrystusa. W dawnych wiekach udzielano chrztów wyłącznie w Wielką Noc. Od momentu przyjęcia sakramentu chrztu rozpoczyna się nasza pascha, nasze przechodzenie ze śmierci, którą jest grzech, do życia w jedności z Bogiem. Uroczyście błogosławi się wodę, wcześniej śpiewając Litanię do wszystkich Świętych, nawet jeśli nie ma chrztów i nie tylko na tę noc, ale do chrztów w ciągu 50 dni Okresu Wielkanocnego. Po błogosławieństwie wody, wszyscy zgromadzeni zapalają świece i trzymając w dłoni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne. Wyrzekamy się szatana i wszystkich spraw jego, grzechu i wszystkiego co prowadzi do grzechu. Wyznajemy wiarę w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Umarłego i Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa i Jego Święty Kościół Katolicki. Kapłan kropiąc nas pobłogosławioną wodą jeszcze mocniej przypomni nam, że jesteśmy ochrzczeni co jest dla nas wielką łaską i zobowiązaniem. Przynosimy do ołtarza dary chleba i wina, aby stały się dla nas Ciałem i Krwią Chrystusa, aby na ołtarz w sposób sakramentalny uobecnić Śmierć i Zmartwychwstanie, aby uobecnić paschę Chrystusa. Aby przez Chrystusa w Chrystusie i z Chrystusem złożyć Bogu Ojcu Wszechmocnemu w jedności Ducha Świętego wszelką cześć i chwałę. W czasie tej liturgii przyjmujemy Komunię Świętą Wielkanocną. Zanurzamy się w misterium paschalne Chrystusa i sprawujemy naszą własną paschę. Ostatnim aktem liturgii Wigilii Paschalnej, czyli rezurekcji,jest procesja rezurekcyjna, w czasie której niosąc zmartwychwstałego Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, ogłaszamy całemu światu, stworzeniu, kosmosowi, że Chrystus zmartwychwstał. Procesja rezurekcyjna jest nieodłącznie związana z liturgią Wigilii Paschalnej, czyli rezurekcją. Z powodu zaszłości historycznych procesję rezurekcyjną, samo zakończenie rezurekcji przeniesiono na Wielką Niedzielę o godz. 6:00 rano jest to zakończenie obchodu Wielkiej Nocy. Wraz ze wzrostem świadomości katolickiej dotyczącej Świętego Triduum Paschalnego coraz częściej procesje rezurekcyjne sprawuje się w nocy, na zakończenie Wigilii Paschalnej czyli rezurekcji.