Widowisko „Jak Książę Mieszko Chrzest Przyjmował” – Góra Kalwaria 23 kwietnia 2016

Z okazji 1050 rocznicy chrztu Mieszka I a zarazem Polski Bractwo Męki Pańskiej w Górze Kalwarii zorganizowało przed kościołem na Górce widowisko muzyczne w nocnej scenerii inscenizacja światło – dźwięk, nawiązująca do tradycyjnych średniowiecznych przedstawień teatralnych, z udziałem aktorów i statystów w historycznych strojach. Przenieśliśmy się do roku 966, aby zobaczyć, jak biskup Jordan naucza Mieszka I i jego drużynników o tajemnicach wiary. Ta chrzcielna nauka miała postać widowiska opartego na adaptacji XVI wiecznego tekstu „Historyi o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” Mikołaja z Wilkowiecka. Po odegraniu „Historyi” odbyła się scena chrztu Mieszka I i jego drużyny a następnie finał – symboliczne wprowadzenie państwa Polan w krąg Christianitas.
Widowisko dofinansowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Chrzest966. Wielkie gratulacje dla wykonawców!