Święcenie Pokarmów w wareckich Kościołach – 31 marca 2018

Święcenie pokarmów w wareckich kościołach Św. Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Szkaplerznej. W Wielką Sobotę Kościół w ciszy i skupieniu przebywa przy grobie Jezusa. Nie sprawujemy żadnej liturgii (także sakramentu pokuty). W Wielką Sobotę Kościół gromadzi się tylko na sprawowaniu liturgii godzin. Jezus po dokonaniu dzieła na krzyżu, jakby stworzenia świata na nowo, odpoczywa w siódmym dniu tygodnia. Ten szabat (spoczynek) zachowuje także cały Kościół. Przebywamy przy grobie Jezusa, nawiedzamy groby naszych bliskich i myślimy o własnym grobie – śmierci. Przynoszenie tak zwanej „święconki” do kościoła w Wielką Sobotę jest pozostałością po wielowiekowym sprawowaniu Wigilii Paschalnej i rezurekcji w Wielką Sobotę rano, po której kapłan święcił pokarmy i już nie było postu, bo odbyła się liturgia zmartwychwstania. W I połowie XX w Kościół zabronił odprawiania Wigilii Paschalnej, czyli rezurekcji, w sobotę rano nakazał ją sprawować w Wielką Noc, po zachodzie Słońca w Wielką Sobotę. Z powodu braku świadomości liturgicznej (i duchownych i świeckich), przynosimy dalej potrawy do poświęcenia w Wielką Sobotę tak, jakby obchód zmartwychwstania był ciągle rano, a nawet przynoszone koszyczki stały się osobną liturgią, chyba już pogańską. Masowe święcenie pokarmów w Wielką Sobotę zakłóca właściwe świętowanieWielkiej Soboty. Jest dysharmonią wobec tajemnicy Chrystusa spoczywającego w grobie. Trzeba się starać o taki wzrost naszej świadomości, byśmy wszyscy głęboko i masowo uczestniczyli w liturgii Wieczerzy Pańskiejw wieczór przed Wielkim Piątkiem, kiedy rozpoczynamy Triduum Paschalne, byśmy wszyscy, za wyjątkiem obłożnie chorych, oddali w Wielki Piątek cześć Krzyżowi Świętemu, by w Wielką Sobotę trwać w ciszy i adoracji Chrystusa spoczywającego w grobie, a także nawiedzić groby naszych najbliższych. Niech Duch Święty sprawi, że będziemy sprawować i uczestniczyć w liturgii rezurekcji – Wigilii Paschalnej zakończonej procesją rezurekcyjną i agapą z poświęconych pokarmów, a Wielka Niedziela i całe osiem dni będzie nieustającą radością z przeżywania misterium paschy Chrystusa i naszego w niej udziału.