Obchody 183. rocznicy Powstania Listopadowego w Warce – 29 listopada 2013

Obchody 183 Rocznicy Powstania Listopadowego – Warka 29.11.2013.
29 listopada, dokładnie w 183 rocznicę Nocy Listopadowej mieszkańcy Warki uczcili pamięć Piotra Wysockiego — bohatera, który stanął na czele sprzysiężenia podchorążych i zapoczątkował wielki zryw Polaków w walce o wolność — Powstanie Listopadowe.
Uroczysta Msza Św.
Uroczystości w rodzinnym mieście bohatera rozpoczęła Msza Św. w kościele Matki Bożej Szkaplerznej, w której udział wzięło 15 Pocztów Sztandarowych, samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, delegacje instytucji i organizacji społecznych oraz licznie przybyli mieszkańcy. Zaraz po Mszy, uczestnicy wspólnie przeszli w „Capstrzyku Listopadowym” pod pomnik bohatera znajdujący się przy „Dworku na Długiej”. Pochód poprowadzony przez samego Piotra Wysockiego w asyście harcerzy z pochodniami, żołnierzy z 1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego, przy dźwiękach werbli wyglądał niezwykle dostojnie.
Przed samym Piotrem
Przed pomnikiem wszystkich zgromadzonych gości powitał burmistrz Warki Dariusz Gizka, który w krótkim wystąpieniu przypomniał czym dziś jest patriotyzm i jak odnieść życiową maksymę Wysockiego „Wszystko dla Ojczyzny, nic dla mnie” do obecnych czasów. Zanim niemalże 30 delegacji instytucji i organizacji oraz osób indywidualnych oddało hołd bohaterowi składając kwiaty odczytany został Apel Pamięci oraz oddana salwa honorowa.
Nagrody, medale i odznaczenia
Ostatnia część uroczystości odbyła się w „Dworku na Długiej”. Program artystyczny o bohaterze i Powstaniu Listopadowym zaprezentowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego w Warce. Następnie wręczone zostały nagrody dla laureatów dwóch konkursów — plastycznego pt. „Warka — miasto z historią” oraz międzyszkolnego konkursu wiedzy „Nasza Historia”. Dyplomy i nagrody wręczył burmistrz wraz z zastępcą — Teresą Knyzio i dyrektorem „Dworku” Andrzejem Zarębą, którego instytucja była organizatorem obu konkursów. Burmistrz podziękował jednocześnie dyrektorom czterech gminnych szkół podstawowych, które w tym roku współorganizowały z „Dworkiem na Długiej” konkursy wiedzy o wareckich bohaterach i ważnych wydarzeniach historycznych. Kolejnym, niezwykle istotnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (ZKRPiBWP) oraz wareckiego Klubu Żołnierzy Rezerwy:
Złote Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w imieniu Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Władysława Bartoszewskiego Jolancie Sikorowskiej oraz Januszowi Różyckiemu wręczył Starosta Powiatu Grójeckiego Marian Górski oraz Prezes wareckiego Koła ZKRPiBWP — Kazimierz Cegliński.
Odznaki „Za zasługi dla ZKRPiBWP” księdzu Grzegorzowi Krysztofikowi oraz Arturowi Gębskiemu a także Kombatanckie Krzyże Pamiątkowe „Zwycięzcom” Bogumile Balikowskiej, Edycie Chrzanowskiej, Ewie Matysiak, Weronice Romanowskiej i Janowi Traczykowi wręczył Prezes Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP Adolf Czekaj w towarzystwie Prezesa wareckiego Koła.
Srebrny Krzyż za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK w imieniu Prezesa Ligi Obrony Kraju Włodzimierzowi Przybylskiemu wręczył z-ca dowódcy 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego ppłk. Mariusz Gułaj oraz prezes honorowy KŻR LOK w Warce płk. rezerwy Dariusz Kossakowski.
Prezydium Zarządu Głównego LOK nadało Złoty Medal „Za zasługi dla Ligi obrony Kraju” Zbigniewowi Wawszczykowi i Wiesławowi Węgrzynowi, Srebrny Medal — Justynie Węgielskiej i Henrykowi Kosińskiemu, Brązowy Medal — Sławomirowi Liwowskiemu. Medale wręczył Starosta Grójecki oraz Prezes KŻR LOK w Warce Robert Kuśmierski.
Starosta Grójecki wręczył na ręce dowódcy delegacji 10 Brygady Logistycznej im. płk Piotra Wysockiego w Opolu ppłk Piotra Matykiewicza okolicznościową statuetkę z okazji 40-lecia KŻR LOK w Warce. Dowódca również miał dla uczestników niespodziankę — wręczył „Plakietkę Honorową płk Piotra Wysockiego” nadaną przez Kapitułę Odznaki trzem osobom — Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Warce Łukaszowi Celejewskiemu, Honorowemu Prezesowi KŻR LOK w Warce płk. rezerwy Dariuszowi Kossakowskiemu oraz dyrektorowi Gminnej Jednostki Kultury „Dworek na Długiej” Andrzejowi Zarębie.
Wręczenie wyróżnień oraz medali i odznaczeń dwóch organizacji społecznych działających w Warce było ostatnim elementem uroczystych obchodów 183 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego. Zachęcamy wszystkich do obejrzenie „filmu” o niezwykłych losach bohatera narodowego Piotra Wysockiego na www.oWysockim.pl.