Adoracja Wielkopostna w wareckim kościele Św. Mikołaja Biskupa – 28 luty 2020

„Przyprowadzili Mu niewidomego i prosili żeby się Go dotknął”. Mt 8,23

Wielki Post to czas w którym Chrystus chce uzdrywiać nasze zmysły. Dziś stojąc u początku Wielkiego Postu chcemy prosić Go o uzdrowienie naszego wzroku. Jasne spojrzenie na swoje życie, na relacje z Bogiem i innymi ludźmi może nam pomóc w lepszym przeżyciu tego czasu i zrozumieniu celu naszego życia.

Dziś pierwsza adoracja wielkopostna, tradycyjnie o godzinie 19:00. Podczas niej młodzież ze Wspólnoty Terezjańskie Apostolstwo Ufności wprowadziła nas w klimat modlitwy przez posługę flagami! Zaproście swoich bliskich oraz przyjaciół i wspólnie odpowiedzcie na zaproszenie Chrystusa, który chce nas uzdrawiać!

Informacje: www.facebook.com/Parafia-%C5%9Aw-Miko%C5%82aja-w-Warce