Wystawa ikon „Deski do nieba” księdza Stanisława Drąga – 29 marca 2017

Podczas wernisażu wystawy, upamiętniającej 50-lecie kapłaństwa, który miał miejsce 29 marca, ksiądz Stanisław opowiedział gościom o swoim wieloletnim, niemalże tak długim jak kapłaństwo, zachwycie pisaniem Ikon. Zebrani usłyszeli wiele ciekawostek związanych z powstaniem niektórych zaprezentowanych na wystawie prac, o sztuce cerkiewnej, a także o innej pasji jaką jest malarstwo. Wernisaż uświetnił występ scholi działającej przy parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Bożem pod kierunkiem Marioli Indyki, która zaprezentowała fragment Akatystu Maryjnego. Życzenia, kolejnych wielu lat tak twórczej aktywności w imieniu samorządu Warki i organizatorów złożyła Wiceburmistrz Teresa Knyzio oraz dyrektor „Dworku na Długiej” Andrzej Zaręba.
Ks. Stanisław Drąg urodził się w 1941 roku w Kałkowie koło Ciepielowa. Po ukończeniu Liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (1960) odbył studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu (1960-1966). Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1966 roku w Radomiu, w kościele pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W latach 2004 – 2016 proboszcz parafii św. Trójcy w Grabowie nad Pilicą.
Ksiądz Stanisław Drąg to kapłan artysta. Maluje otaczający go świat i rzeczywistość z którymi spotyka się każdego dnia. Jest dobrym obserwatorem – wnikliwym i niezwykle wrażliwym. Ksiądz Stanisław pisze ikony od niemal 50 lat, nazywane są przez Niego „deskami do nieba – wieczorną i nocną modlitwą ukrytą w malowanych deskach”. Codzienność księdza Stanisława to nie tylko Ikony, to także malarstwo akwarelami na których przedstawia motywy architektury i pejzaży.