Warecka Akademia Wiedzy – wykład o Książętach Mazowieckich – 23 lutego 2012

Fascynujący wykład o historii dynastii Siemowitów – Książąt Mazowieckich wygłosił Daniel Sukniewicz. Była to kolejna prelekcja w Wareckiej Akademii Wiedzy w Dworku na Długiej. Autor opowiedział o Mazowsza z punktu widzenia Mazowszan, bo nie zawsze to, co dobre dla Polski było jednocześnie korzystne dla tej ziemi. Nowatorskie spojrzenie na przeszłość i poczynania jego władców, tak jak by działo się to wczoraj. Licznie zgromadzeni uczniowie gimnazjum i szkół średnich aktywnie uczestniczyli w wykładzie, wielkie gratulacje. Warka jest miejscem spoczynku Trojdena I, Ziemiowita III oraz księżnej Anny Danuty, żony Janusza I. Książęta Mazowieccy przyczynili się wielce do rozwoju miasta i uczynili Warkę jedną ze stolic dzielnicowych. Chowani byli najpierw w ufundowanym przez księcia Trojdena murowanym kościele dominikańskim. W 1859 kościół uległ całkowitemu zniszczeniu i został rozebrany, a szczątki książąt przeniesiono do ówczesnego kościoła franciszkanów. Poniżej pełna lista Książąt Mazowieckich: Bolesław IV Kędzierzawy (zm. 1173) Leszek mazowiecki (zm. 1186) Kazimierz II Sprawiedliwy (zm. 1194) Leszek Biały (zm. 1227) Konrad I mazowiecki (zm. 1247) Bolesław I mazowiecki (zm. 1248) Siemowit I mazowiecki (zm. (1262) Konrad II czerski (zm. 1294) Bolesław II mazowiecki (zm. 1313) Siemowit II (zm. 1345) Trojden I (zm. 1341) Wacław płocki (zm. 1336) Siemowit III (zm. 1381) Kazimierz I warszawski (zm. 1355) Bolesław III płocki (zm. 1351) Janusz I Starszy (zm. 1429) Siemowit IV płocki (zm. 1426) Henryk mazowiecki (zm. 1392/1393) Janusz Młodszy (zm. 1422) Bolesław Januszowic (zm. 1428) Siemowit V rawski (zm. 1442) Kazimierz II bełski (zm. 1442) Trojden II płocki (zm. 1427) Władysław I płocki (zm. 1455) Bolesław IV warszawski (zm. 1452) Siemowit VI (zm. 1461/1462) Władysław II płocki (zm. 1462) Kazimierz III płocki (zm. 1480) Janusz II (zm. 1495) Stanisław mazowiecki (zm. 1524) Janusz III (zm. 1526)