Otwarcie wystawy „Ramię krzep – Ojczyźnie służ” w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego – 16 września 2022

16 września 2022 r. odbylo się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Ramię krzep – Ojczyźnie służ” w 135 rocznicę powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce, przygotowanej przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce jest partnerem organizacji ekspozycji. Poprzez prezentację części imponujących zbiorów, poświęconych historii Sokolstwa Polskiego w Ameryce, podarowanych Instytutowi Pamięci Narodowej w 2019 roku, Organizatorzy wystawy pragną opowiedzieć jak najszerszemu gronu odbiorców historię jednej z najbardziej zasłużonych organizacji polonijnych w USA. Więcej informacji na: https://www.muzeumpulaski.pl/aktualnosci/874-wystawa-ramie-krzep-ojczyznie-sluz