Obchody Dnia Kazimierza Pułaskiego w Warce – 11 października 2012

W 233. rocznicę śmierci Bohatera dwóch narodów Kazimierza Pułaskiego i 45-lecie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce Starosta Grójecki Marian Górski i Dyrektor Iwona Stefaniak zaprosili na uroczystości obchodów „DNIA KAZIMIERZA PUŁASKIEGO w WARCE” – 11 października 2012. W programie obchodów po mszy świętej, odbyła się część patriotyczno — historyczna w parku w Winiarach, przed pomnikiem Kazimierza Pułaskiego. Przemówienia okolicznościowe wygłosili Starosta Marian Górski, Burmistrz Dariusz Gizka i Marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Przypomniano 45 lat działalności Muzeum, delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem Bohatera
Tym, co przyjdą po nas… wmurowano pamiątkową „Kapsułę czasu”, na terenie budowanego Centrum Edukacyjno-Muzealnego. Przybyłym gościom zaprezentowano pałacu w Winiarach po remoncie oraz muzealia poddane konserwacji w ramach projektu
rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Warce. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła wspaniała Orkiestra Moderato pod dyrekcją Artura Gębskiego.