http://www.youtube.com/watch?v=c48YD4g3rY

Obchody 148. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – 22 stycznia 2011

Obchody 148 – rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Warce. W trakcie powstania w okolicy Warki miały miejsce liczne potyczki z wojskami carskimi. W kościele św. Mikołaja odbyła się uroczysta msza święta za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych szkół i organizacji. Po nabożeństwie uczniowie PSP w Nowej Wsi przedstawili program słowno – muzyczny „Był taki rok 63”. W asyście werblistów przemaszerowano pod kopiec powstańców gdzie 4 czerwca 1863r. Rosjanie rozstrzelali 3 dowódców powstańców: Pułkownika Władysława Kononowicza, kapitana Sadowskiego i Podoficera Łabędzkiego. Prezes PTTK Jarosław Górski wygłosił referat o przebiegu działań powstańczych na terenie Ziemi Wareckiej. Złożono wieńce i zapalono znicze. Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Warki, Związek Kombatantów RP i BWP, Światowy Związek Żołnierzy AK, PSP w Nowej Wsi, Dworek na Długiej. Uczestnicy na zakończenie rozgrzali się żołnierską grochówką.