Musztra Paradna Wareckiej Orkiestry Moderato – 17 stycznia 2015

Musztra paradna orkiestry Moderato na hali centrum sportu i rekreacji w Warce – 17 stycznia 2015r.