Konkurs Wiedzy „Nasza Historia” – Hetman Stefan Czarniecki – PSP Ostrołęka – 26 kwietnia 2013

W piątek, 26 kwietnia, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Ostrołęce odbył się Konkurs Wiedzy „Nasza Historia”. Został on zorganizowany przez Gminną Jednostkę Kultury „Dworek na Długiej” wspólnie ze szkołą w Ostrołęce. Konkurs odbył się z okazji 357. rocznicy „Bitwy pod Warką”. Konkurs o „Bitwie pod Warką” i Stefanie Czarnieckim przeznaczony był dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Warka. W konkursie wzięły udział 2 gimnazja i 4 szkoły podstawowe. Niestety dwie szkoły z Michałowa i Wrociszewa, w tym czasie wyjeżdżały na wcześniej zaplanowane wycieczki a szkoła z Ostrołęki jako gospodarz nie brała udziału w konkursie. Każda szkoła wystawiła swoją drużynę składającą się z czterech zawodników. Walka, zarówno w kategorii szkół podstawowych jak i gimnazjalnych była niezwykle wyrównana o czym świadczą niewielkie różnice punktowe pomiędzy drużynami. Do szkoły w Ostrołęce przybyli dodatkowo z niespodzianką goście z wareckiego Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju. Delegacja na czele z Honorowym Prezesem Klubu i jednocześnie Honorowym Obywatelem Warki dr Dariuszem Kossakowskim złożyła serdeczne podziękowania organizatorom konkursu za pielęgnowanie pamięci o historii Polski oraz naszego regionu. Podkreślili jak ważne jest przekazywanie wiedzy historycznej młodym pokoleniom. Konkursy historyczne są oznaką zainteresowania młodzieży losami swoich przodków i chęcią ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Delegacja przekazała na ręce Pani Dyrektor PSP w Ostrołęce „Buławę Hetmańską”.