Brawurowy pokaz Musztry Paradnej Orkiestry Moderato w Puławach – 14 września 2014

Pokaz Musztry Paradnej w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Moderato podczas IV Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach 2014