Aktywni Seniorzy Powiatu Grójeckiego w Warce – 19 lipca 2015

W niedzielę 19 lipca odbył się w Warce „Dzień Aktywności Seniora Powiatu Grójeckiego”, Impreza zgromadziła ponad 300 seniorów. Celem było spotkanie w jednym miejscu i czasie osób działających w grupach seniorskich z naszego powiatu i inspirowanie oraz pobudzanie do aktywności Organizatorem było Stowarzyszenie W.A.R.K.A. – ale impreza została przygotowana przy wsparciu wielu Partnerów, wolontariuszy i przy zaangażowaniu grup seniorskich. Wydarzenie rozpoczęło się barwnym i oprawionym w muzykę pochodem seniorów ulicami Warki. Podczas spotkania seniorzy mogli wymieniać się pomysłami na działania, dzielić doświadczeniami i poznawać poprzez udział w różnorodnych zajęciach np. ruchowych, umysłowych, rękodzielniczych. Był czas na zdobywanie wiedzy i wspólna zabawę. A miejscem do wymiany pomysłów były m.in. stoiska grup seniorskich. „Dzień Aktywności Seniora Powiatu Grójeckiego” rozpoczął się Paradą seniorów ulicami Warki. Przyodziani w zdobione kolorowo kapelusze, stroje ludowe maszerowali w orszaku za ludowym wozem konnym przy dźwiękach raźnej muzyki. Na rynku zostali powitani przez Władze Samorządu Warki w osobie Wiceburmistrz Teresy Knyzio. Obecni byli również przedstawiciele współorganizatorów imprezy – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Warce – Marian Górski i Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury „Dworku na Długiej” – Andrzej Zaręba. Po odsłuchaniu wareckiego „hejnału” z wieży strażackiej orszak seniorzy pomaszerował dalej na miejsce imprezy tj. Kemping Sielanka nad Pilicą. Wielkie gratulacje dla organizatorów!