700. Odkryj Warkę na nowo… Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego i Park w Winiarach

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu pokazującego piękno Warki z lotu ptaka. Autorem jest Pete Po – mieszkaniec Warki na emigracji.

 

Muzeum zostało utworzone na mocy uchwały Rady Ministrów z 18 stycznia 1961 „w sprawie odbudowy dworu w Winiarach oraz przystosowania najbliższego otoczenia do celów turystyczno-wypoczynkowych”. Znajduje się w Warce – Winiarach, przy ul. Pułaskiego 24. Dwór w Winiarach został wzniesiony około roku 1689 jako siedziba Stanisława Antoniego Szczuki, podkanclerzego litewskiego i referendarza koronnego. Zaprojektował go architekt Augustyn Locci, budowniczy m.in. pałacu w Wilanowie. Wskutek wielokrotnych przeróbek w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku pałac utracił cechy architektury baroku. Krajobrazowy park w Winiarach został założony w II poł. XVIII w., przekształcony w XIX i XX w. To jeden z najbardziej urokliwych fragmentów Warki. Dwór w Winiarach został wzniesiony około roku 1689 jako siedziba Stanisława Antoniego Szczuki, podkanclerzego litewskiego i referendarza koronnego. Zaprojektował go architekt Augustyn Locci, budowniczy m.in. pałacu w Wilanowie. Pałac wielokrotnie zmieniał właścicieli i użytkowników. Pałac nabył w XVIII w. Józef Pułaski (1704-1769), ojciec Kazimierza Pułaskiego, starosta warecki, adwokat, polityk i pierwszy marszałek wojsk konfederackich. Kolejno pałac przechodził na własność rodzin Walewskich, Brochowskich, Zaborowskich, Jordanów, Kurtzów, Prozorów oraz księcia Włodzimierza Czetwertyńskiego. W roku 1882 właścicielem majątku Winiary wraz ze Starą Warką został prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Andrzej Szczuka, następnie jego syn Józef Szczuka, który przekazał go bratu Andrzejowi Szczuce. Następnym właścicielem został Wojciech Hilary Rostworowski, który w 1921 roku sprzedał go hrabiemu Wacławowi Godziemba Dąmbskiemu. W okresie międzywojennym dwór odwiedzali wybitni politycy i artyści.