Obchody 79. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Warce – 12 kwietnia 2019

W piątek 12 kwietnia w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce i na starym wareckim cmentarzu przed pomnikiem „Krzyży Katyńskich” odbyły się miejskie uroczystości patriotyczne upamiętniające 79. rocznicę „Zbrodni Katyńskiej” i 9. rocznicę „Katastrofy Smoleńskiej”. Mieszkańcy Warki pamiętają o tamtych tragicznych wydarzeniach i poległych rodakach. W roku 1940, w lasach pod Katyniem, Ostaszkowem, Starobielskiem, Kozielskiem rozegrała się wielka tragedia narodu polskiego. Ponad 20 tysięcy naszych rodaków zostało bestialsko zamordowanych przez NKWD. Bez osądu, wyroku, winy rozstrzelano kwiat narodu – m.in. oficerów, lekarzy, profesorów… W roku 2010 samolot z oficjalną polską delegacją udającą się na obchody rocznicy „Zbrodni Katyńskiej”, na czele której stał Prezydent RP uległ katastrofie w której zginęli wszyscy pasażerowie i cała załoga… Wareckie uroczystości rozpoczęły się o godz. 14 w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce od krótkiego występu okolicznościowego przygotowanego przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Piotra Wysockiego pod kierownictwem Izabeli Góreckiej i Magdaleny Brzozowskiej. Mszę św. z udziałem Pocztów Sztandarowych koncelebrował proboszcz ks. Jarosław Kucharczyk wspólnie z ks. Grzegorzem Krysztofikiem i ks. Michałem Miecznikiem. Wśród przybyłych gości byli m.in. reprezentująca Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego Weronika Piwarska, Radny Sejmiku Mazowieckiego Leszek Przybytniak, przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego, w tym Burmistrz Warki Dariusz Gizka, Wiceburmistrz Teresa Knyzio, Członek Zarządu Powiatu Grójeckiego Andrzej Zaręba, Przewodnicząca Rady Miejskiej Aldona Rzeźnik wraz z Radnymi: Jerzym Kołodziejskim, Pawłem Maciejewskim i Urszulą Orlik, Radny Powiatu Grójeckiego Cezary Kołodziejski, delegacja 1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego na czele z mjr Danielem Simkowskim, Komendant Komisariatu Policji w Warce podkomisarz Paweł Lewandowski, Prezes Honorowy wareckiego oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Kazimierz Cegliński. Na zakończenie liturgii, przed tablicą upamiętniającą „Zbrodnię Katyńską” i „Katastrofę Smoleńską”, która odsłonięta została w kościele w 2016 roku, w imieniu mieszkańców Warki i całego powiatu grójeckiego znicze i kwiaty złożyli wspólnie Burmistrz Warki Dariusz Gizka i dowódca delegacji 1. Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego – mjr Daniel Simkowski. Więcej na: http://warka24.pl/51940/katyn2019/