Warecka Akademia Wiedzy „Przeznaczenie wciąż nieznane” – 3 listopada 2016

W Dworku na Długiej odbył się wykład Wareckiej Akademii Wiedzy pt. FATUM – LOS – PRZEZNACZENIE: OD EDYPA DO WSPÓŁCZESNEJ GENETYKI, który poprowadził filozof Krzysztof Kaim. Oczywiście, nie udało nam się znaleźć odpowiedzi na pytanie o to, na ile jesteśmy ,,panami swego losu”, ale przekonaliśmy się, że filozofia jest nauką wielce zajmującą: polegającą raczej na stawianiu pytań niż uzyskiwaniu ,,jedynie słusznych” ustaleń i dostępną dla każdego – bez względu na wiek!
Na kolejny wykład WAW zapraszamy Państwa w czwartek 17 listopada 2016 r. na godz. 17:30 do Dworku na Długiej. Tym razem będziemy zwiedzali Peru. Zapraszamy – wstęp wolny :)