Wieczornica poświęcona Prymasowi Wyszyńskiemu patronowi szkoły we Wrociszewie – 27 września 2019

27 września w kościele we Wrociszewie odbyła się wieczornica poświęcona patronowi szkoły podstawowej Prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Uczniowie przedstawili  program artystyczny o drodze życia i przesłaniu Prymasa, wielkie gratulacje!

Był człowiekiem, o którym mówiono: Prymas Tysiąclecia, Mąż Stanu, Ojciec Narodu. Jego umiłowanie Ojczyzny i narodu, wielka mądrość i wrażliwość z jaką odnosił się do spraw ojczystych, służyły dobru wspólnemu. Służył on bez względu na sytuacje i okoliczności. Często powtarzał: „Czas to miłość”. Nie łatwo jest nauczyć się takiej służby i takiej wiary. Nie można jednak, znając żywe i mocne świadectwo tego człowieka, „nie zarazić się” tym ideałem i nie uczynić zeń pewnego programu własnego życia.

Kard. Stefan Wyszyński był wybitną postacią nie tylko Kościoła rzymskokatolickiego, ale także wielkim Polakiem, którego życie, działalność i twórczość miały wielki wpływ na polską historię, kulturę i myśl społeczno-polityczną XX wieku.

Wybierając Prymasa Tysiąclecia na Patrona szkoły zdawaliśmy sobie sprawę, że taki wybór zobowiązuje nas wszystkich, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Młodzi ludzie potrzebują wzoru, aby iść trudnymi ścieżkami naszych czasów. Z biografią naszego Patrona, jako wzorem postaw patriotycznych, uczniowie zapoznają się podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Poznając życiorys Prymasa kształtują w sobie wrażliwość na drugiego człowieka, miłość do rodziców, Ojczyzny, postawę rzetelności i sumienności w wypełnianiu obowiązków. Biorą udział w wielu akcjach charytatywnych, które pozwalają im otworzyć się na zrozumienie potrzeb innych. Wytyczone cele pracy wychowawczej związane z Patronem naszej szkoły systematycznie realizujemy i uzupełniamy o nowe, takie, które pozwolą jeszcze bardziej zintegrować nauczycieli, rodziców i dzieci. Patron jest bowiem symbolem integrującym całą społeczność szkoły.

Więcej informacji na stronie: https://szkolawrociszew.edupage.org/news/#news-315