Warsztaty telewizyjne dla grupy młodzieży z Bończy – 4 czerwca 2019

Podczas 2 godzinnych zajęć młodzi adepci sztuki filmowej mogli się zapoznać ze specyfiką zawodu dziennikarza telewizyjnego i zasadach jakimi się powinien kierować.