Teatrzyk Figielek z Rozniszewa w sztuce „Kto się boi Pani Eś?” – 8 luty 2020

Tradycyjnie jak co roku na start ferii Teatr-rzyk Figiel-ek ze szkoły podstawowej w Rozniszewie przygotował premierą spektaklu Marty Guśniowskiej „Kto się boi Pani Eś?”. Następnie rozpoczeła się zbawa karnawałową dla dzieci na którą przybył św. Mikołaj. Wielkie gratulacje dla dyrekcji rodziców i uczniów a szczególne podziękowania dla reżyser spektaklu p. Anny Owczarczyk i jej współpracowników.